مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران افزود: با دو نرخی شدن ارز خیلی از برنامه‌هایی که در توجیه اقتصادی ندارد توجیه‌دار نشان داده می‌شود و بسیاری از پروژه‌‌ها که دارای توجیه اقتصادی هستند به مرحله ورشکستگی می‌رسند.

پورقاضی تصریح کرد: در شرایط کنونی مهم‌ترین موضوع این است که ارز باید تک نرخی شود و نرخ ارز باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی ادامه داد: دخالت بخشنامه‌ای دولت در تعیین نرخ ارز و سعی در قیمت‌گذاری آن کاری اشتباه است.
پورقاضی گفت: نرخ ارز باید تا جایی بالا رود که صادرات ارزش پیدا کند و در این شرایط بازار نیز تعادل خود را فقط خواهد کرد.

جهت ادامه مطلب بر روی پیوست کلیک کنید...